Wiceminister rozwoju: Termomodernizację można przeprowadzić nawet własnymi siłami

„Wąskim gardłem są terminy ekip budowlanych, ale jeśli chodzi o materiały termoizolacyjne, to są one dostępne. Można skorzystać z narzędzi wsparcia dla termomodernizacji i przeprowadzić ją nawet własnymi siłami” – przekonuje Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii

Wszyscy się boją nadchodzącej zimy – braku węgla, którym ciągle ogrzewa się dużo domów, a przede wszystkim korzystają z niego ciepłownie, oraz gazu. Zostało nam tylko modlić się o to, by pogoda była jak najłagodniejsza?

Rząd podejmuje wiele działań mających przeciwdziałać skutkom ataku Rosji na Ukrainę. Jest jeszcze jeden sposób – termomodernizacja. Powinniśmy zabrać się za nią możliwie jak najszybciej, by możliwe było zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych i co za tym idzie – redukcja kosztów ogrzewania mieszkań. W Polsce od lat funkcjonuje cały zestaw instrumentów, które mają obywatelom pomóc i umożliwić termomodernizację.

To realne, żeby przyniosła owoce przed nadchodzącą zimą?

Potrzeba poprawy charakterystyki energetycznej budynków nie jest problemem nowym. Od lat działają systemy wsparcia na prowadzenie termomodernizacji, które do niedawna były wykorzystywane głównie w budynkach wielorodzinnych. Od pewnego czasu dostępne są również programy wspierające m.in. wymianę źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym, które oprócz walki ze smogiem służą termomodernizacji. Są programy samorządowe pomagające pozbyć się kopciuchów. Wyzwania związane z sektorem energetycznym, które pojawiły się w tym roku, jedynie przyspieszą toczący się już proces poprawy efektywności energetycznej budynków w kraju.

Obecnie trwają prace, które mają poprawić atrakcyjność instrumentów wsparcia udzielanego z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Chodzi o to, żeby wspomóc Polaków w przeprowadzeniu działań polepszających efektywność energetyczną ich gospodarstw domowych. Przygotowane przez nas narzędzia przyniosą skutki długofalowe i wieloaspektowe – termomodernizacja wpływa na poprawę stanu technicznego budynków, zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Rozwiązania te kierowane są zarówno do gospodarstw indywidualnych, jak i spółdzielni, wspólnot i gmin. W przypadku domów jednorodzinnych sytuacja jest trochę łatwiejsza. Oczywiście wąskim gardłem są terminy ekip budowlanych, ale jeśli chodzi o materiały termoizolacyjne, to są one dostępne. Można skorzystać z narzędzi wsparcia dla termomodernizacji i przeprowadzić ją nawet własnymi siłami. Ludzie nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że mogą sięgnąć po wsparcie. Tymczasem ocieplenie domu pozwoli zaoszczędzić kilkanaście-kilkadziesiąt procent na ogrzewaniu w zimie. To zresztą korzyści na wiele lat.