Wezwanie szefa ONZ ws. Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do utworzenia zdemilitaryzowanego kordonu wokół okupowanej obecnie przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu Ukrainy. Ostrzegł, że jakiekolwiek uszkodzenie elektrowni może skończyć się katastrofą dla całego regionu.

Jakiekolwiek uszkodzenia, czy celowe, czy nie, największej elektrowni jądrowej w Europie lub innych obiektów jądrowych na Ukrainie, może oznaczać katastrofę nie tylko dla bezpośredniego sąsiedztwa, ale całego regionu i obszarów poza nim – powiedział Guterres podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Guterres stwierdził, że aby uniknąć katastrofy zarówno Rosja jak i Ukraina muszą zobowiązać się w pierwszej kolejności do unikania działań wojskowych i ostrzału w kierunku elektrowni jak i z terenów elektrowni. Drugim krokiem powinno być – jego zdaniem – utworzenie kordonu zdemilitaryzowanego, co oznaczałoby wycofanie z terenu elektrowni rosyjskiego sprzętu wojskowego i obietnicę ze strony Ukrainy, że powstrzyma się od wchodzenia do kompleksu.