Wakacje kredytowe – jak można z nich skorzystać?

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe i wydłużającą działanie tarcz antyinflacyjnych. Przyjęte rozwiązania mają być realną pomocą dla obywateli w trudnej sytuacji finansowej.

Wakacje kredytowe – czym są?

To rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy. Na wniosek konsumenta, kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

Wakacje kredytowe – kiedy można skorzystać?

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

– od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

– od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

– od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale

Podsumowując, wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat. Można z ich skorzystać po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. (od 1 sierpnia 2022 r.) oraz po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Wakacje kredytowe – odsetki

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany. W okresie zawieszenia, konsument nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową.

Wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty tylko dla jednego kredytu

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wakacje kredytowe – jak złożyć wniosek?

Konsument składa wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Wniosek musi zawierać co najmniej:

– oznaczenie konsumenta;

– oznaczenie kredytodawcy;

– oznaczenie umowy;

– wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;

– oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych

Warto pamiętać

Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. Zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu. Co ważne, wakacje kredytowe są dla wszystkich kredytobiorców złotowych, bez limitu dochodowego.

Dodatkowe środki na wsparcie kredytobiorców

Przyjęta ustawa zakłada też wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Zgodnie z nią budżet funduszu już w 2022 r. zwiększy się o 1,4 mld zł i wyniesie w sumie ponad 2 mld zł. Dzięki temu będzie mógł zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych. Dodatkowo złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe także online. Z dopłat z FWK mogą już dziś korzystać zarówno kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w walucie polskiej jak i obcej.

Nowy wskaźnik zamiast WIBOR-u

Przyjęta ustawa zakłada również, że banki będą stosowały korzystniejszy wskaźnik oprocentowania kredytów zamiast WIBOR-u, co pozwoli obniżyć wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo. Pozwoli na to procedura zainicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego we współpracy z Komitetem Stabilności Finansowej, która doprowadzi do zaproponowania nowego wskaźnika w uzgodnieniu. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

Tarcze antyinflacyjne do końca października

W ustawie znalazły się również zapisy, które wydłużają działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października br.

W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 lipca, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a na gaz – 0 proc. Zerowa stawka VAT jest też stosowana na podstawowe produkty żywnościowe, na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej.

Do 31 października br. będzie obowiązywała również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

Źródło” gov.pl. własne, ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.