Wakacje kredytowe 2022. Od kiedy można składać wnioski?

„Wnioski o wakacje kredytowe można składać od piątku” – przypomniało w środę Ministerstwo Finansów. Na stronie resortu opublikowano Przewodnik po wakacjach kredytowych z informacjami, kto może się ubiegać o wakacje kredytowe i jak to zrobić.

W Przewodniku napisano, że wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty nawet na osiem miesięcy. Wnioski o zawieszenie spłaty rat można składać od 29 lipca br., przy czym wakacje kredytowe zaczynają obowiązywać od sierpnia br.

Wakacje kredytowe – zasady

Wskazano, że to kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat. Z wakacji kredytowych można skorzystać na następujących zasadach: maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia – 30 września 2022 r.; maksymalnie 2 raty w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r.; maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

Zaznaczono, że okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania, co oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona. W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to trzeba ponosić w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

W poradniku MF przypomniało, że z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w złotych. Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które spłacają kredyty hipoteczne w innych walutach.

Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własny cel mieszkaniowy, czyli po to, by w niej zamieszkać. Ponadto, przysługują tylko na jeden kredyt. Możliwość zawieszenia spłaty raty mają również osoby, które zaciągnęły kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane pod warunkiem, że kredyt został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe.

Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca br., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Wniosek o wakacje kredytowe składa się w banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Można to zrobić w formie pisemnej lub elektronicznej, na formularzu lub bez niego – w zależności od tego, jakie funkcjonalności udostępni bank. Resort zaznaczył, że nie wydaje rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku.

Żeby skorzystać z wakacji kredytowych w danym miesiącu trzeba złożyć wniosek przed dniem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej za ten miesiąc (również w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej). Niektóre banki deklarują, że możliwe będzie złożenie wniosku również w dniu spłaty raty – podało MF. Wskazało, że kredytobiorca sam decyduje, przez ile miesięcy chce korzystać z wakacji kredytowych, przy czym może złożyć wniosek jednorazowo – za cały okres, jego część lub składać pojedyncze wnioski na każdy z wybranych miesięcy.

Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu, a także wysokość opłat, które trzeba uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia – podkreślił resort. Dodał, że środki „zaoszczędzone” w trakcie wakacji kredytowych można wykorzystać do nadpłacenia kredytu hipotecznego.

MF podało, że w Biurze Rzecznika Finansowego uruchomiona zostanie infolinia, za pomocą której każdy zainteresowany będzie mógł się zwrócić z pytaniem do eksperta lub zgłosić problem.

Wakacje kredytowe zostały wprowadzone na mocy ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa zakłada też wzrost środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przeznaczonych na dopłaty dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Banki mają do końca roku wpłacić na fundusz dodatkowo 1,4 mld zł. Tym samym budżet funduszu wzrośnie do 2 mld zł. Z dopłat z funduszu mogą korzystać zarówno kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w walucie polskiej, jak i obcej.