Termin składania wniosków o dodatek osłonowy mija niebawem. Warto to zrobić – tę pokaźną kwotę można wydać na Diesel, benzynę i LPG

W związku z ekspresowo rosnącą inflacją, w grudniu ubiegłego roku rząd zapowiedział tarczę antyinflacyjną, która miała być swoistym rodzajem wsparcia w postaci dodatków pieniężnych dla osób w złej sytuacji finansowej. W jej skład wchodzi m.in. „dodatek osłonowy”, którego zadaniem jest zniwelowanie rosnących ceny energii, gazu i żywności. Wnioski o taką zapomogę składać będzie można jeszcze tylko przez chwilę, dlatego jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, to lepiej nie zwlekać – jednorazowo można dostać nawet prawie 1500 zł.

Dodatek osłonowy tylko do końca października

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jak twierdzili pomysłodawcy projektu – jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Według założeń, wsparcie objąć ma docelowo blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w Polsce. Na ten cel przeznaczone zostało ponad 4 mld zł.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jak dostać?

Aby otrzymać dodatek osłonowy należało złożyć wniosek do 31 stycznia 2022 roku. Ci, którzy nie złożyli jednak wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się wsparcie. W takim przypadku należy złożyć wniosek najpóźniej do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.