Skażenie na Odrze. GIOŚ poinformował o wynikach polskich badań na obecności rtęci w rzece

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska udostępnił mapy ze wskazanym miejscem poboru próbek na Odrze. Potwierdzają one wcześniejszą wersję, według której rtęć znaleziono jedynie po stronie niemieckiej.

Obecność rtęci

– Badanie próbek wody z Odry granicznej po stronie polskiej w woj. lubuskim, prowadzone w sposób ciągły i realizowane przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ, nie potwierdziło obecności rtęci – podano w komunikacie GIOŚ.

Po dokonaniu dokładnej analizy map ustalono, iż po stronie niemieckiej próbki pobrano na starorzeczu i dopływach Odry.

GIOŚ
GIOŚ

Kalendarium

Badania GIOŚ nie potwierdziły obecności rtęci na polskim odcinku Odry. Dodatkowo informację tę potwierdziła Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, która również wykluczyła rtęć jako przyczynę śnięcia ryb. GIOŚ podzielił się też kalendarium związanym z przebiegiem prowadzonych badań. Możemy z niego wyczytać, iż tuż po ukazaniu się informacji ze strony zachodnich sąsiadów o obecności metalu w rzece, przystąpiono do natychmiastowych działań i prośby o udostępnienie niemieckich wyników. Jak możemy wyczytać z informacji GIOŚ, nie zawierały one informacji o obecności rtęci, a jedynie wskazywały na wysokie zasolenie i inne zmienne parametry wody. – Przekazane wówczas dane były tożsame z polskimi analizami wykonywanymi w tym samym czasie – przekazało GIOŚ. Kolejne jednak badania przeprowadzone przez Niemców wykazały obecność rzeczonego pierwiastka. Wyniki z 15 sierpnia – wykazują obecność rtęci i wskazują na przekroczone normy dla wód powierzchniowych. Wskaźnik ten nie przekracza norm dopuszczalnych dla wody pitnej – podano w komunikacie, dodając jednocześnie, iż po polskiej stronie niczego takiego nie wykryto.

GIOŚ