Rosną stopy i spłacający hipoteki coraz częściej proszą o pomoc

Od początku roku Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zawarł umowy na wsparcie spłacających hipoteki na kwotę odpowiadającą niemal połowie dotychczasowych zasobów FWK. Jak wynika z danych przekazanych nam przez Bank Gospodarstwa Krajowego, chodzi o 4576 umów na kwotę 285,8 mln zł.

Działający od 2016 r. FWK był wyposażony przez banki w kapitał na poziomie 600 mln zł. Od tego czasu jego środki nie były powiększane. Do końca ub.r. podpisał 1286 umów o wartości 37,7 mln zł.

Przyśpieszenie wykorzystania nastąpiło zwłaszcza w ostatnich miesiącach. W czerwcu podpisano 1,5 tys. umów o wartości 95,6 mln zł. W lipcu (miesiąc jeszcze się nie skończył) liczba porozumień była minimalnie wyższa, a wartość wzrosła do 98,8 mln zł.

Wzrost zainteresowania FWK jest związany z podwyżkami stóp procentowych i wzrostem rat płaconych przez kredytobiorców. Jeszcze niedawno nawet w dużych bankach umów dotyczących pomocy było niewiele, ale w ostatnich miesiącach nastąpiło znaczące przyśpieszenie. Santander Bank Polska, trzeci gracz na naszym rynku, do końca ub.r. miał 5 takich umów. Teraz podpisanych umów jest 350, a złożonych wniosków 620.

W ramach udzielanego wsparcia FWK może przez trzy lata spłacać kredyt mieszkaniowy za klienta banku. Maksymalna kwota to 2 tys. zł miesięcznie. Po dwóch latach od zakończenia wsparcia pomoc jest zwracana – w równych nieoprocentowanych ratach. Spłata trwa 12 lat z tym, że jeśli sto pierwszych rat zwrotu pomocy odbywa się bez opóźnień, to pozostające 44 raty o wartości 22 tys. zł są umarzane.

Wakacje kredytowe – kiedy składać wnioski?

Wchodząca w piątek w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, przewidująca wakacje kredytowe dla spłacających hipoteki w złotych, zakłada zwiększenie zasobów FWK o 1,4 mld zł. Pieniądze wyłożą banki.

Przepisy dotyczące tego, kto może skorzystać z pomocy FWK, nie zmieniły się. Wprowadzono uproszczenia dotyczące procedury składania wniosków.

Według obecnych regulacji z pomocy mogą korzystać klienci, którzy spełniają co najmniej jeden z trzech warunków: co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego; miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają połowę dochodów gospodarstwa domowego, bądź też dochód (pomniejszony o koszty obsługi hipoteki) nie przekracza dwukrotności minimum wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Dla singla ta dwukrotność to dziś 1552 zł, w rodzinach 1200 zł na osobę.

Wsparcie mogą uzyskać nie tylko spłacający kredyty w złotych, ale również hipoteki walutowe. Raty frankowiczów rosną za sprawą osłabienia złotego i podwyżki stóp procentowych w Szwajcarii.

W pierwszych latach funkcjonowania FWK przeciętna umowa dotycząca pomocy miała wartość nieco ponad 20 tys. zł. Od kwietnia tego roku średnia przekracza 60 tys. zł.