Krajowy Plan Odbudowy. „Podejście KE powinno być dość elastyczne”

„Pierwsze płatności dla beneficjentów z unijnego budżetu spójności mogą ruszyć na początku 2023 r.” – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

DGP: Co się dzieje z Krajowym Planem Odbudowy? Czy szykujecie już pierwszy wniosek o płatność? Zgodnie z harmonogramem już można go złożyć.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak: Możemy złożyć dwa wnioski o płatność w roku, w cyklach półrocznych. Aby złożyć pierwszy, konieczne jest uzgodnienie z Komisją Europejską, jakie typy dokumentacji będą wystarczające dla KE do udowodnienia osiągnięcia przez Polskę mierników realizacji reform i wskaźników realizacji inwestycji. Jesteśmy w trakcie tych uzgodnień. Przed nami podpisanie dwóch umów finansowych – na pożyczki i dotacje. Przykładowo Czesi uzgadniali te kwestie przez cztery miesiące. Powinniśmy też brać pod uwagę okres urlopowy w Komisji Europejskiej. Dlatego sądzę, że prawdopodobny termin złożenia przez Polskę wniosku to druga połowa roku.

Jak odbiera pani ostatnio wyrażone wątpliwości KE w sprawie wchodzącej w życie ustawy prezydenckiej dotyczącej zmian w Sądzie Najwyższym? To chwilowe nieporozumienie czy poważniejszy problem?

W mojej ocenie to opinia pani komisarz Jourovej, a nie stanowisko Komisji Europejskiej. Ocena tego, czy ustawa wypełnia kryteria miernika z KPO, będzie przeprowadzona przez KE dopiero w momencie złożenia wniosku o płatność. W naszym przekonaniu uchwalona nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym spełnia kryteria uzgodnione z Komisją.

Wątpliwości ma nie tylko komisarz Věra Jourová, lecz także szefowa KE Ursula von der Leyen. Ona też twierdzi, że ustawa nie do końca wypełnia kamień milowy KPO.

Przy czym przewodnicząca KE mówi też, że komisja wciąż analizuje polskie przepisy i wyciągnięcie ostatecznych wniosków jest dziś niemożliwe. Potwierdza to w oficjalnej wypowiedzi rzecznik Komisji Europejskiej, gdy mówi, że wciąż trwa weryfikacja i przytoczone opinie nie są formalną oceną zgodności z kamieniami milowymi.