Kontrowersje wokół wsparcia finansowego dla uczelni prowadzonej przez doradcę Czarnka

Na liście uczelni, które ze wsparciem resortu wykształcą nauczycieli etyki, zabrakło renomowanych uniwersytetów. Jest za to jednostka, którą kieruje doradca ministra Czarnka

Na najnowszej liście, obok dotychczasowych Collegium Intermarium (dwie umowy na 75 nauczycieli) oraz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie (dla 25 osób), znalazły się Chrześcijańska Akademia Teologiczna oraz Akademia Zamojska (obie po 25 nauczycieli). Ta ostatnia rozpoczęła działalność we wrześniu 2021 r. Tegoroczne umowy opiewają na kwotę 1 183 978 zł.

Jak już rok temu pisaliśmy, działania resortu to przygotowanie do tego, by od kolejnego roku szkolnego (począwszy od IV klas podstawówek i I – ponadpodstawowych) wprowadzić obowiązkowy wybór między religią a etyką. A ponieważ nauczycieli tego ostatniego przedmiotu jest jak na lekarstwo, w 2021 r. MEiN wystartował z projektem bezpłatnych studiów podyplomowych. Na przeszkolenie łącznie 315 etyków ministerstwo przeznaczyło wówczas 2 100 454 zł.

Skrzydlewski – doradca Czarnka i autor słynnych słów o cnotach niewieścich

Tym, co wzbudziło kontrowersje, była lista uczelni, do których zwrócono się z propozycją realizacji zadania. Pierwotnie znalazła się na niej m.in. założona przez o. Rydzyka Akademia Kultury Społecznej i Medialnej (obecnie nabór trwa tam na podstawie ubiegłorocznej umowy). Jak ustaliliśmy, spośród uczelni z poprzedniej listy nabór na bezpłatne studia ze środków publicznych trwa także na UKSW, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych (PANS) w Chełmie, Collegium Intermarium w Warszawie. Nowego zlecenia nie dostały na razie Uniwersytet Szczeciński, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Na nowej liście do realizacji trzysemestralnych studiów dla nauczycieli znalazła się natomiast wspomniana Akademia Zamojska, której rektorem jest prof. Paweł Skrzydlewski – od 2020 r. doradca ministra edukacji ds. reformy szkolnictwa wyższego, a wcześniej profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (tak, jeszcze do maja nazywała się PANS). Autor słynnych już słów o ugruntowanych cnotach niewieścich, ale i tego, że do edukacji nie nadają się ateiści, gdyż edukacja w ich wykonaniu byłaby pseudoedukacją.