Dodatek węglowy. Wiadomo, co z mieszkańcami bloków

Wprowadzony przed dwoma tygodniami dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu. Czy o świadczenie mogą jednak ubiegać się najemcy domów bądź mieszkań? Wyjaśniamy.

11 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym, niespełna tydzień później weszło w życie rozporządzenie zawierające wzór wniosku o dodatek. Dodatek węglowy wynosi 3 tys. zł. Z jednorazowego świadczenia może skorzystać każdy, kto ogrzewa dom drożejącym i niedostępnym węglem lub paliwem zawierającym węgiel. Warunkiem do uzyskania pieniędzy jest wpis lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Czas na zgłoszenie upływał wraz z końcem czerwca br., a dokonać go mieli właściciele nieruchomości.

Kluczowe jest zamieszkiwanie

W przypadku dodatku węglowego kluczowe jest jednak zamieszkiwanie, a nie bycie właścicielem nieruchomości. Jak przypomina Infor.pl, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym dofinansowanie to przysługuje osobom tworzącym gospodarstwo domowe, które korzysta z ogrzewania węglowego. Przy czym ustawodawca zdefiniował gospodarstwo domowe jako:

  • Osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
  • Osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W praktyce oznacza to, że jeśli osoba zamieszkuje na stałe daną nieruchomości ogrzewaną węglem na dzień złożenia wniosku i spełnia pozostałe warunki, wówczas przysługuje jej prawo do dodatku węglowego. Niezależnie od tego, czy przebywa tam jako właściciel, czy najemca. Zatem najemcy mieszkań oraz najemcy domów również mają prawo do dofinansowania na węgiel. W ustawie nie ma również wymogu, aby wnioskujący był zameldowany w miejscu zamieszkania.

W przypadku, gdy kilka osób wynajmuje jedną nieruchomości kluczowe jest to, czy tworzą jedno gospodarstwo domowe, czy oddzielne. Jeśli jedno wówczas przysługuje im jedno świadczenie. W przypadku, gdy tworzą oddzielne gospodarstwa, obie mają prawdo do pełnego dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Jeśli zatem np. dwie rodziny wynajmują dom i korzystają z jednego pieca, którego źródłem ogrzewania jest piec na węgiel, to dofinansowanie należy się dwóm rodzinom, zaś właściciel domu nie ma prawa do dodatku węglowego.

Co z mieszkańcami bloków?

Mieszkańcy bloków ogrzewanych piecem węglowym, zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, mogą starać się o 3 tys. zł, a dodatek jest należny każdemu gospodarstwu domowemu, a nie jeden dla całego budynku. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych ogrzewanych przez lokalną sieć ciepłowniczą korzystającą z węgla, mieszkańcy również mogą ubiegać się o dodatek do węgla.

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada br. Dokumenty można dostarczyć osobiście do urzędu gminy lub innej jednostce organizacyjnej albo drogą elektroniczną przez ePUAP.