500 zł dodatku dla wybranych urzędników

Decyzja o przyznaniu dodatkowych pieniędzy zatrudnionym w urzędach wojewódzkich może wywołać lawinę żądań pozostałych pracowników budżetówki. Rząd będzie musiał się wytłumaczyć, dlaczego wybiórczo rekompensuje skutki inflacji.

Pieniądze mają trafić do zatrudnionych nie tylko w urzędach wojewódzkich, lecz także w instytucjach im podległych, takich jak straż leśna i rybna oraz wojewódzkie zespoły orzekania o niepełnosprawności. Dodatki do wynagrodzenia mają być wypłacane z wyrównaniem od 1 lipca 2022 r.

– Oczywiście wcześniej musimy opracować kryteria ich podziału. Chcielibyśmy jednak, aby te kilkaset złotych podwyżki trafiło przede wszystkim do najmniej zarabiających, którzy mają bardzo dużo pracy – mówi Robert Barabasz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Łódzkim.

Wrzenie w urzędach

Związkowiec tłumaczy, że w wielomiesięcznych negocjacjach z Pawłem Szefernakerem, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, niewątpliwie pomogło utworzenie nowej organizacji pod nazwą Krajowej Sekcji Urzędów Wojewódzkich, która zrzesza 12 z 16 urzędów wojewódzkich.